Puurs 725 “Het inhangen van de Beiaard”

Dit is een eigen project.